Överklinten

Välkommen till Överklinten

 

Överklinten finns även på facebook.

  

 

 

Överklinten är en by i Rickleå älvdal i västerbottens kustland. Byn består av ett utpräglat jordbrukslandskap, med det branta berget Storklinten i mitten. På bergets västra sida finns Hemsjön, en vacker sjö med en badstrand på sjöns södra sida. På bergets östra sida ringlar sig Rickleån ner mot havet. Byn är utsträckt och omfattar bebyggelser som Överklinten, Västbyn, Östbyn, Långsjön och Rislandet. Byn har ca 200 hushåll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

info@overklinten.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begagnat och Överskott.

 

 

Ny anslagstavla i Klinten.

 

Holk-parken.

 

Engine music festival video.

 

Grunkor 2014
xxx?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lyssna till livet på en pinne, med mästergöken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


© 2010 | Överklinten | www.overklinten.se/