Överklinten

Välkommen till Överklinten

 

Överklinten finns även på facebook.

  På facebooksidan hittar du tätare uppdateringar om vad vi har för oss i Klinten

 

 

Överklinten är en by i Rickleå älvdal i västerbottens kustland. Byn består av ett utpräglat jordbrukslandskap, med det branta berget Storklinten i mitten. På bergets västra sida finns Hemsjön, en vacker sjö med en badstrand på sjöns södra sida. På bergets östra sida ringlar sig Rickleån ner mot havet. Byn är utsträckt och omfattar bebyggelser som Överklinten, Västbyn, Östbyn, Långsjön och Rislandet. Byn har ca 200 hushåll.

 

Berättaraftnar i Överklinten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

info@overklinten.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Eklunds diktsamling.

 

Ny anslagstavla i Klinten.

 

Holk-parken.

 

Engine music festival video.

 

Råoljedunk på Grunkor 2014.

 

Grunkor 2014
xxx?

 

 


 

Lyssna till livet på en pinne, med mästergöken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


© 2010 | Överklinten | www.overklinten.se/