Överklinten

Överklintens officiella webbsida hittar du här.

 

Överklinten finns även på facebook.

 

Välkommen till Överklinten.se

 


Denna webbsida visar en liten del av livet i Överklinten. På Överklintens officiella webbsida finner du en mycket vidare och mer nyanserad bild av Överklinten.

Den här sidan ägs eller administreras inte av någon byaorganisation och gör inte anspråk på att representera Överklintens by.

 

Överklinten är en by i Rickleå älvdal i västerbottens kustland. Byn består av ett utpräglat jordbrukslandskap, med det branta berget Storklinten i mitten. På bergets västra sida finns Hemsjön, en vacker sjö med en badstrand på sjöns södra sida. På bergets östra sida ringlar sig Rickleån ner mot havet. Byn är utsträckt och omfattar bebyggelser som Överklinten, Västbyn, Östbyn, Långsjön och Rislandet. Byn har ca 200 hushåll.

 

Kontakt:

info@overklinten.se

 

 

Kärnkraftsfritt bottenviken
xxx?

 

 

Geocaching Överklinten
xxx?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunkor 2014
xxx?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lyssna till livet på en pinne, med mästergöken.

 

 

 

 

 

Överklinten Enduro och MC

 

 

- R1150GS till salu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2010 | Överklinten | www.overklinten.se/